جمعه, 04 بهمن 1398

منشور حقــــوق بیــمــــار 

 

 

جهت نمايش اطلاعات كليك كنيد

download1

(منشور حقوق بيمار)

 

 

 

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images