شنبه, 29 مرداد 1401

برنامه درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان خیریه آموزشی 22 بهمن

برنامه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان 22 بهمن

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )