شنبه, 29 مرداد 1401

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشکی مشهد

بيمارستان آموزشي درماني 22بهمن   

 

 arm1

روی فایل پی دی اف زیر کلیک کنید

 

                             شماره یک - کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام 

                            شماره دو - ادامه کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام

 

 

 

 

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )