شنبه, 29 مرداد 1401
ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 دکتر محمد خان قیطاقی سرپرست بیمارستان خیریه 22بهمن
2 دکتر شهرام کیخا معاون آموزشی بیمارستان
3 دکتر هادی بیژن نژاد مدیر بیمارستان
4 دكتر هاشم طلوع مسئول فنی اتاق عمل
5 دكتر احمد رضا حسن زاده مقدم مسئول فنی داروخانه
6 دكتر علیرضا رضایی مسئول فنی آزمايشگاه
7 دكتر فرنود رجب زاده مسئول فنی رادیولوژی
8 دكتر محمود رضا خزاعي مسئول فني بخش دياليز
9 دكتر رويانصيري مسئول فني زايشگاه
10 دكتر پريسا ظريف نجفي مسئول فني بخش زنان
11 دكتر پريسا ظريف نجفي مسئول فني بخش مردان
12 دکترسعید ابطحی مسئول فني بخش NICU
13 دكتر مجید میرصدرائی مسئول فني بخش ICU
14 دكتر وحيد سعادتيان مسئول فني بخش روانپزشكي
15 کمال شبانیانی رئيس اداره خدمات پرستاری (مترون)
16 مژده انتخابی سوپروایزر آموزشی
17 خانم الماسی مسئول بهبود كيفيت
18 ملیحه گلمکانی سوپروايزر كنترل عفونت
19 مهدي يونسي سوپر وايزر باليني
20 زهره عباسي سوپر وايزر باليني
21 آقای نقوی مقدم
مسئول حسابداري
22 ملیحه گلمکانی سر پرستارNICU
23 ملیحه نامجو سر پرستارICU
24 نغمه مهدوی سر پرستاربخش دياليز
25 بتول حمامی شاد سر پرستار اتاق عمل مركزي
26 طاهره رحیم زاده سر پرستاربخش روانپزشكي
27 ناهید آتشکار سر پرستار زايشگاه
28 ندا زارع مهرجردی سر پرستاربخش جراحي - داخلي زنان
29 ندا زارع مهرجردی سر پرستاربخش جراحي - داخلي مردان
30 عمید وارسته پور سر پرستاربخش اورژانس
31  اعظم پورآدینه سر پرستاردرمانگاههاي تخصصي
32 فرزانه اسحاقی مسئول واحد راديولوژي
33 عباس رئیس آبادی مسئول واحد آزمايشگاه
34 حسين يوسفي مسئول مدارك پزشكي
35 حمید كرمي مقدم مسئول واحد تغذيه
36 مهندس حسين اسكندري مسئول واحد فن آوري اطلاعات
37 مهندس حقانی راد مسئول واحد تجهيزات پزشكي
38 مهندس محمد مجدي كارشناس بهداشت محيط
39 آقای محمدی مقدم مسئول حراست 
40  مهندس سلمانی
مسئول تاسيسات
41 ناهید آزادواری كارشناس بهداشت حرفه اي
42  آمنه محبی آشتیانی کارشناس گردشگری سلامت

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )