دوشنبه, 03 مهر 1402

منشور حقــــوق بیــمــــار 

 

download1

 

(دریافت فایل منشور حقوق بيمار)

 

 

 

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )