شنبه, 29 مرداد 1401

به نام خدا

 آیین نامه اجرایی « پوشش مناسب » و« اخلاق حرفه ای» 

دانشجویان دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

در محیط های بالینی

 مقدمـــــه :

     گروه های پزشکی، مرهم گذار درد بیماران و محرم اسرار ایشانند؛ بنابراین برای توفیق بیش تر خود و بهبود زودتر

دردهای جسمانی بیماران، باید زمینه های برقراری ارتباط های روحی و عاطفی خود را با آنان فراهم نمایند. یکی از

عوامل مؤثر در فرایند هماهنگی های روحی بیماران با مداواگران، رعایت اخلاق حرفه ای و آراستگی و پوشش

مناسب مداواگران است؛ زیرا جامعه ی ما ، یک جامعه ی دین باور و اهل حُجب و حیاست و بر همین اساس توجه به

باورهای مذهبی و آداب و رسوم ملی و موازین عرفی و اجتماعی و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی بیماران،

بیان‌گر رعایت اصول و اخلاق حرفه ای مداواگران و بیمارداران است. به همین منظور، براساس دستورالعمل وزارتی ،

 آیین نامه ی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای دانش جویان به شرح ذیل اعلام می شود: منظور از محیط بالینی در

این آئین نامه، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش های درمانی دانشکده ها

می باشد.

  •    فصل اول: کلیات

 1-  دانش جویان محترم دانشكده پزشكي ، برای ورود به بیمارستان ها و گذراندن دوره های بالینی، به رعایت و

اجرای این آیین نامه مُلزم می باشند.

2-  رعایت مقررات و آیین نامه های کنترل عفونت های بیمارستانی، در همه ی موارد، در اولویّت و مورد تأکید

و لازم الاجراست.

  •    فصل دوم: پوشش مناسب

پوشش دانش جویان دختر و پسر، هنگام ورود به بیمارستان های آموزشی و محیط های بالینی باید دارای

ویژگی های زیر باشد:

1-  روپوش دانش جویی باید سفید، تمیز، مرتب، بلند، راحت، دارای نشان ( آرم) دانشگاه، متناسب با فصل،

ضخیم و دکمه بسته باشد.

2-  دختران دانش جو، از مقنعه های بلند استفاده کنند و حجاب اسلامی مناسب با ضوابط شرعی را رعایت نمایند.

پوشاندن مو به صورت کامل مورد تأکید است.

3- جوراب ها باید متناسب باشند و از نپوشیدن جوراب خودداری شود.

4-  کفش ها باید ، راحت، جلوبسته، پنجه پهن، تمیز و دارای رنگ ملایم و متعارف باشد.

5- از پوشیدن دم پایی در محیط های بالینی باید خودداری شود.

6- از روپوش و شلوار تنگ و چسبان با رنگ های تند نباید استفاده شود.

7- از تی شرت و لباس های ورزشی حاوی تصاویر و نوشته های نامتناسب با عُرف پرهیز شود.

8- در مدت حضور در محیط های بالینی، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکس دار حاوی حرف اول نام ،

نام خانوادگی، عنوان، نام دانشکده و نام رشته الزامی است.

9- در محیط های بالینی، از به کار بُردن وسایل آرایشی و زیور آلات مانند دست بند، گردن بند، النگو، انگشتری طلا

 ( به جز حلقه ی ازدواج) و عطرهای تند و حساسیت زا باید خودداری شود.

10- ناخن ها باید کوتاه،تمیز،بدون لاک باشد. استفاده از ناخن های مصنوعی و ناخن بلند به دلیل افزایش

شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران مناسب نیست .

11- دانش جویان پسر نباید موهای خود را به صورت های غیر متعارف و بلند تر از حد معمول نگاه دارند .

  •     فصل سوم : موارد دیگر

1- از استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی باید پرهیز شود.

2- در هنگام راند بیماران، تلفن های همراه باید خاموش باشند و در مواقع دیگر نیز جز در موارد خیلی ضروری نباید

تلفن های همراه را روشن کرد.

3-از خوردن و نوشیدن و جویدن آدامس در حضور بیماران باید پرهیز شود.

4- در محیط های درمانی، گفت و گو باید آرام و همراه با ادب باشد و از سر و صدای بلند درحضور بیماران باید پرهیز شود.

5-  رعایت ادب نفس و اخلاق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با بیماران و دیگر همکاران ضروری و ستودنی است.

  

  • فصل چهارم : نظارت بر اجرا و پی گیری موارد تخلف از آیین نامه

1نظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستان ها و سایر محیط های بالینی بر عهده ی معاون آموزشی بیمارستان 

 و مدیر و معاون آموزشی واحد مربوط و در دانشکده ها بر عهده ی رئیس و معاونت آموزشی دانشکده می باشد.

2- به افرادی که اخلاق حرفه ای و مواد این آیین نامه را رعایت نکنند، تذکرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف  

به مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )