شنبه, 29 مرداد 1401

تاریخچه

 

ضرورت آموزش عملی مهارت های بالینی پزشکی امری است که در دهه های گذشته به اهمیت آن پی برده شده و در کشور ما از چند سال پیش پیشنهاد راه اندازی مراکز مهارت های بالینی در دانشکده های پزشکی از طرف وزارت خانه مطرح شد بطوریکه از سال 1378 معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی طی یک برنامه ریزی ملی به تشویق و حمایت دانشگاه ها به برپایی چنین مراکزی پرداخته است.بخش آموزش مهارت های بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1387 تاسیس و با بهره گیری از نظرات کارشناسی، تجربیات سایر دانشگاه ها ، تلاش و همفکری مسئولین دانشگاه و اعضاءهیئت علمی پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود وتا کنون گروه های بالینی داخلی، جراحی، چشم، ENT، اطفال،زنان، اورولوژی،عفونی جهت آموزش دانشجویان مقطع اکسترنی و اینترنی از مرکز Skill Lab     بیمارستان 22 بهمن استفاده می نمایند.

 

شایان ذکر است مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی شاهین فر از سال 1366 در فضایی به مساحت  166متر مربع مجهز به 2 اتاق جهت آموزش دانشجویان پزشکی تاسیس شده است .

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )