شنبه, 29 مرداد 1401
واحد مدیریت اطلاعات سلامت:
 

مسئول واحد: حسين یوسفی                                         درجه علمی : کارشناس مدارک پزشکی

 

واحد های تحت پوشش: واحد پذیرش ،واحد کدگذاری ،واحد آمار و واحدبایگانی

 

اقدامات : کد گذاری با استفاده از  ICD-10 و ICD9-CM ،ارائه آمار فعالیت بیمارستان به صورت ماهانه،

 

سه ماهه ، شش ماهه و سالانه ، بایگانی به روش TD(دو رقم انتهایی ) و سیستم کالر کودینگ ،

 

شماره دهی پرونده ها (U.N) شماره واحد

 

مکان فیزیکی : محوطه پارگینگ بیمارستان

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )