شنبه, 29 مرداد 1401
واحد تغذیه :
 

مسئول واحد: مهندس كرمي                                            درجه علمی: کارشناس تغذیه

 

واحد تحت پوشش: واحد تغذیه آشپزخانه و کلینیک تغذیه و رژیم درمانی درمانگاههای تخصصی

 

پرسنل واحد: 5نفر( 2 آشپز ،2 توزیع غذا و یک نیروی کمکی )

 

اقدامات:تنظیم برنامه غذایی فصلی و ماهانه ،نظارت بر نحوه تهیه ،آماده سازی ،نگهداری و

 

انتقال و توزیع غذا، مشاوره و رزیم درمانی بیماران ،هماهنگی با واحد آموزش در جهت ارتقاء

 

سطح مهارت کارکنان ، گزارش دوره ای مشکلات واحد به مدیریت

 

مکان فیزیکی : آشپزخانه و دفتر کارشناس تغذيه: طبقه منهای دو،در مجاورت سلف سرویس

کلینک واقع در درمانگاه تخصصی بیمارستان در قسمت محوله پارکینیگ

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )