شنبه, 29 مرداد 1401

arm1

 

1. نحوه تزریق انسولین 1                                                                 2.نحوه تزریق انسولین 2

3. دیابت                                                                                           4.دیابت و تغذیه                              

5.فشار خون بالا                                                                               6. فشار خون بالا ، هیپرتانسیون

7.مراقبت ترخیص                                                                             8. مدیریت استرس کودکان

9.کرونا آسم                                                                                    10. شایعات در رابطه با بیماری کرونا

11.سالمندان                                                                                   12. خود مراقبتی در بیمار مبتلا به بیماری کووید-19

13.بیمار مبتلا به عفونت حاد تنفسی                                               14.استرس و کرونا 

15.خرید در زمان شیوع کرونا                                                           16.اقدامات لازم در هنگام ورود به منزل در زمان شیوع کرونا

17. پیشگیری از ابتلا به کرونا                                                           18. پیشگیری از ابتلا به کرونا افراد مزمن

19. توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از ابتلا به کرونا                 20. شستن صحیح دست

 

 

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )