شنبه, 29 مرداد 1401

بيمه هاي طرف قرارداد اين بيمارستان

arm1 

                                            bimeh95   

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )