شنبه, 29 مرداد 1401

 

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد - بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن


فاكس : 32573500


تلفن : 17- 32595516  

 

address

address2

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )