شنبه, 29 مرداد 1401

رسالت بيمارستان خیریه 22 بهمن

 

  • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، آموزشی درمانی خیریه 22بهمن به عنوان یکی از بیمارستانهای خیریه برتر و تنها بیمارستان غیر دولتی ارائه دهنده تخصصی اعصاب و روان علاوه بر سایر تخصصهای درمانی در استان خراسان رضوی در چهار چوب سیاستهای کلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رسالت رهبری اثر بخش در ارائه مطلوبترین خدمات جامع سلامت را با رعایت اصول اخلاق حرفه ای ، بیمار محوری و فرهنگ ایمنی به عهده دارد و در این راستا با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و متخصصین حاذق و بهره مندی از فناوریهای پیشرفته در تربیت فارغ التحصیلان و متخصصان متعهد و خلاق با بهبود مستمر کیفیت و ایمنی و مدیریت بهینه منابع در سطح منطقه ای و ملی و بین المللی تلاش می کند.
 

چشم انداز – دورنما (Vision)

 

  • بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی، آموزشی درمانی خیریه 22بهمن در افق چشم انداز سال 1402 مصمم است به عنوان یک قطب علمی و یکی از برترین بیمارستانهای خیریه در شمال شرق کشور و بیمارستانهای دانشگاه آزاد در حوزه سلامت ، در زمینه آموزش ، پژوهش و ارائه مراقبتهای ایمن بهداشتی درمانی تخصصی و فوق تخصصی شناخته شده و در جهت افزایش ایمنی و بهداشت ، کنترل عفونت و ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت در حوزه سلامت گام بردارد .

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )