شنبه, 29 مرداد 1401

 

برنامه فعلی حضور اساتید و دانشجویان پزشکی

Document page 001

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )