شنبه, 29 مرداد 1401

قابل توجه ملاقات کنندگان گرامی :

 

 ساعت ملاقات بیمارستان از ساعت 14/30 الی 15/30 می باشد.

لذا خواهشمنداست خارج از ساعات اعلام شده جهت ملاقات بیمار گرامیتان به بیمارستان مراجعه نفرمایید.

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )