یکشنبه, 25 آذر 1397

 

گردشگری سلامـــــــــــت :

 

 

به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از

يك سال گردشگري سلامت اطلاق مي شود.

سازمان جهانی گردشگری ( WTO ) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی

و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد - که بیش

از 24 ساعت است - به طول می انجامد .

بیمارستان 22 بهمن مشهد وابسته به دانشگاه آزاداسلامي آمادگی عقد قرارداد با شرکت های فعال در این حوزه و پذیرش این بیماران را دارد.

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images