یکشنبه, 25 آذر 1397

 

رياست ، مديريت ،  كارگزيني

 

رئيس بيمارستان: دكتر مسعود عيسي پور                       درجه علمي: متخصص اورولوژي

 --------------------------------------------------------------------------------

مديرداخلي: ميترا خزاعي                                       درجه علمي: كارشناس ارشد مديريت اجرايي

                                                               و دانشجوي دكتراي كارآفريني سازماني

 --------------------------------------------------------------------------------

كارگزين: علي ذاكري                                           درجه علمي : كارشناس حقوق

 --------------------------------------------------------------------------------

اپراتور: نجمه بهروزيان                                        درجه علمي: ديپلم

 

 

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images