یکشنبه, 29 دی 1398

 

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد - بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن


فاكس : 32573500


تلفن : 7- 32595516  

 

address

address2

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images