چهارشنبه, 02 بهمن 1398

۱ـ امکان مشاوره با پزشک قبل از مراجعه حضوری

۲ـ اختصاص اتاق VIP به بیمار بین الملل

۳ـ دسترسی بیمار به اینترنت

۴ـ نظارت کارشناس تغذیه بر رژیم غذایی بیمار و امکان سفارش غذا خارج از منو

         ۵ـ ویزیت روزانه پزشک بین الملل از بیمار

         ۶ـ اختصاص دفتری مجزا در بیمارستان زیر نظر ریاست بیمارستان

         ۷ـ حضور یک کارشناس مسئول جهت پذیرش تا ترخیص بیمار بین الملل

۸ـ ثبت اطلاعات بیماران بین الملل در سامانه آواب معاونت درمان

۹ـ ارائه صورتحساب بیمار به زبان انگلیسی در زمان ترخیص

۱۰ـ امکان برقراری ارتباط با پزشک و کارشناس بین الملل بعد از ترخیص

 

تلفن داخلی :۲۱۹

موقعیت مکانی : ساختمان اداری بیمارستان ، طبقه اول

ساعت کاری :هر روز ۷:۰۰ _۱۴:۳۵   

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images