دوشنبه, 18 اسفند 1399

توریسم درمانی یا به عبارت دیگر گردشگری پزشکی سفری است که با هدف درمان به کشور مقصد انجام می شود .

بیمارستان ۲۲ بهمن با هدف خدمت رسانی به بیماران و گسترش شاخص های درمانی در زمینه کلیه بیماری ها ساخته شده است .

بیمارستان ۲۲ بهمن در سال ۱۳۷۹ ساخته شده و دارای ۳ طبقه ، ۵ اتاق عمل ،۱۰ بخش و ۱۱۱ تخت جهت بستری بیماران

می باشد .

اعتقاد ما بر این است که روح و جسم بیمار بسیار ارزشمند است .

 

 

 

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ