سه شنبه, 19 آذر 1398

    چشـم انــداز  

 

بیمارستان تخصصی ، فوق تخصصی آموزشی درمانی 22بهمن در افق چشم انداز سال 1397 مصصم است به عنوان یک قطب علمی مبتنی

بر هویت ایرانی اسلامی ،الهام بخش در شمال شرق کشور یک معیار و محک در زمینه آموزش ،پژوهش و ارائه مراقبتهای ایمن بهداشتی

درمانی تخصصی و فوق تخصصی ،برای واحد های بخش بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی باشدو در جهت افزایش

ایمنی و بهداشت ، کنترل عفونت و ارتقاء آموزش و رضایتمندی گیرندگان خدمت در حوزه سلامت و توسعه پایدار آن در سطح ملی و

منطقه ای گام بردارد.

 

   رسـالـــــــت  

 

بیمارستان تخصصی ،فوق تخصصی آموزشی درمانی 22 بهمن به عنوان یکی از بیمارستانهای خیریه برتر و تنها بیمارستان خصوصی

ارائه دهنده خدمات تخصصی اعصاب و روان علاوه بر سایر تخصصهای درمانی در استان خراسان رضوی در چهار چوب سیاست های

کلان بخش بهداشتد ،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،رسالت  ارائه خدمات اثر بخش در زمینه بهداشت و

کنترل عفونت ،تشخیص و درمان ،آموزش و پژوهش در جهت تامین ،حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه تحت پوشش خود

را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به عهده دارد.

 

در این راستا بیمارستان خود را ملزم می داند پاسخگویی به نیازهای جامعه در حرف پزشکی را از طریق تقویت همکاری با مراکز بهداشتی

درمانی تامین کند و بر این باور است که با تکیه بر نیروی انسانی کار آمد آراسته به فضائل انسانی ،اخلای و برخورداری از قطبهای علمی

ممتاز ، اساتید برجسته ، متخصصین حاذق و بهره مندی از فناوریهای پیشرفته هویتی منحصر به فرد برای بیمارستان نزد اعضای هیئت علمی ،

دانشجویان و کارکنان ، بیماران و مراجعه کنندگان ایجاد نماید. در تربیت فارغ التحصیلان و متخصصان متعهد و خلاق گام بردارد.این واحد

درمانی ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محیط زیست را جزء مسئولیتهای خود تلقی نموده و با بهبود مستمر و مدیریت منابع

مالیکارآمد در سطح ملی و منطقه ای تلاش می کند.

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images