جمعه, 04 بهمن 1398

 مسئول فني : دكتر علیرضا رضائی

مسوول آزمايشگاه : آقاي  نجاتی

تلفن داخلي :207-32595516-051

آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان به مساحت    180متر مربع  درطبقه منهاي يك ساختمان بيمارستان واقع شد    

خدماتي كه در آزمايشگاه ارايه مي شود شامل انجام كليه  آزمايشات كلينيكال ، سيتولوژي و پاتولوژي مي باشد.

  azmayesh markazi 3

 

  • پزشكان همكار گروه پاتولوژي : دكترمژگان ظريف ترك زاده- دكتر وحيد اريابد                                                        
  • پرسنل آزمايشگاه : 12 نفر  

 

  • بخش هاي آزمايشگاه شامل :

1 – بيوشيمي      2 – هماتولوژي         3- میکروبیولوژی      4- قارچ شناسي            5- انگل شناسي  

6- سرولوژي       7- هورمون شناسي     8 - ایمونولوژی       9- بانك خون          10- پاتولوژي و سيتولوژي      

مي باشد .                                                        

آزمايشگاه بيمارستان خدمات خود را به كليه مراجعين سر پايي و بيماران بستري تحت پوشش كليه بيمه هاي درماني و بيماران آزاد ارايه مي دهد . 

  •  پذيرش بيماران سرپائی : همه روزه ساعت 8 الي 13 
  •  پذيرش بيماران بستری : شبانه روزی
  • جوابدهي : همه روزه ساعت 9 الي 12 به جز روزهای تعطیل 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images