جمعه, 04 بهمن 1398
ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 دکتر محمودرضا خزاعی سرپرست بیمارستان خیریه 22بهمن
2 دکتر پریسا ظریف نجفی معاون آموزشی بیمارستان
3 میترا خزاعي مدیر بیمارستان
4 دكتر حامد بيضايي مسئول فنی اتاق عمل
5 دكتر احمد رضا حسن زاده مقدم مسئول فنی داروخانه
6 دكتر علیرضا رضایی مسئول فنی آزمايشگاه
7 دكتر سعيد نقيبي مسئول فنی رادیولوژی
8 دكتر محمود رضا خزاعي مسئول فني بخش دياليز
9 دكتر رويانصيري مسئول فني زايشگاه
10 دكتر پريسا ظريف نجفي مسئول فني بخش زنان
11 دكترمسعود عيسي پور مسئول فني بخش مردان
12 دکترمژگان بیات مختاری مسئول فني بخش NICU
13 دكتر جواد رضايي مسئول فني بخش ICU
14 دكتر وحيد سعادتيان مسئول فني بخش روانپزشكي
15 فرحناز آزموده رئيس اداره خدمات پرستاری (مترون)
16 مژده انتخابی سوپروایزر آموزشی
17 راضیه محمدی مسئول بهبود كيفيت
18 ملیحه گلمکانی سوپروايزر كنترل عفونت
19 مهدي يونسي سوپر وايزر باليني
20 زهره عباسي سوپر وايزر باليني
21 سید جلال مهاجری مسئول حسابداري
22 شیداکمیلی سر پرستارNICU
23 ملیحه نامجو سر پرستارICU
24 مريم اسماعيل زاده سر پرستاربخش دياليز
25 زهرا هاشمیان سر پرستار اتاق عمل مركزي
26 فرنوش رخي سر پرستاربخش روانپزشكي
27 مهشاد عرفانی سر پرستار زايشگاه
28 خانم دانش دوست سر پرستاربخش جراحي - داخلي زنان
29 خانم دانش دوست سر پرستاربخش جراحي - داخلي مردان
30 مهناز فرقانی سر پرستاربخش اورژانس
31 شیداکمیلی سرپرستار بخش اطفال
32  خانم صمیمی سر پرستاردرمانگاههاي تخصصي
33 فرزانه اسحاقی مسئول واحد راديولوژي
34 امید نجاتی مسئول واحد آزمايشگاه
35 حسين يوسفي مسئول مدارك پزشكي
36 حمید كرمي مقدم مسئول واحد تغذيه
37 مهندس حسين اسكندري مسئول واحد فن آوري اطلاعات
38 مهندس محمد مهدي اصفهاني مسئول واحد تجهيزات پزشكي
39 مهندس محمد مجدي كارشناس بهداشت محيط
40 سید ساجد سجادی مسئول حراست بیمارستان
41 مهندس متین زاده مسئول تاسيسات
42 سحر ه‍ژبر كارشناس بهداشت حرفه اي
43  سیده زهرا طالبیان کارشناس گردشگری سلامت

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images