جمعه, 04 بهمن 1398

 

رياست ، مديريت ،  كارگزيني

 

رئيس بيمارستان: دكتر محمودرضا خزاعی                      درجه علمي: فوق تخصص کلیه کودکان

 

 --------------------------------------------------------------------------------

مديرداخلي: ميترا خزاعي                                       درجه علمي: كارشناس ارشد مديريت اجرايي

                                                               و دانشجوي دكتراي كارآفريني سازماني

 

 --------------------------------------------------------------------------------

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی: علي ذاكري              درجه علمي : كارشناس حقوق

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images