جمعه, 04 بهمن 1398

كارشناس مسئول واحد : زهرا صمیمی

تلفن داخلي : 32511470-051

 

 روی عکس کلیک کنید(دانلود)

  معرفي مركز مهارتـــــهاي باليــــني :

به واسطه کوتاه شدن دوره بستری در بیمارستان ها ، کاهش تخت های بستری و افزایش مراقبت بیماران در جامعه ، اغلب افراد بستری در بیمارستان موقعیت مناسبی را برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه دانشجویان پزشکی فراهم نمی کنند .از سوی دیگر با توجه به محدودیت های یادگیری بر بالین بیمار و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بیماران ، امروزه تاکید بر آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد نگرش در دانشجویان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

مرکز یادگیری مهارتهای بالینی ( CSLC ) در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در نحوه آموزش ، فرصتی را فراهم می آورد تا دانشجویان پزشکی با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی ، مدل ها و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده افزایش دهند .

مزایاي آموزش در یک مرکز مهارت هاي بالینی عبارتند از:

در این مراکز امکان کنترل یادگیری ، تکرار تمرین مهارت در محیط امن ، قابل پذیرش بودن اشتباه ، بازخورد مستقیم به فراگیران ، وابسته نبودن آموزش به بیمار ، افزایش انگیزش فراگیران ، امکان بیشتر آموزش رویه های استاندارد انجام مهارت ، استفاده از رویکرد خود آموزی و یادگیری فعال و امکان رعایت اخلاق پزشکی وجود دارد .

از مرکز مهارت ها می توان به طور بالقوه در موارد زیر استفاده کرد :

- آموزش مهارت های بالینی مانند : بخیه زدن – CPR – تزریقات و ...

- آموزش مهارت های ارتباطی : مانند ارتباط پزشک و بیمار و...

- برگزاری امتحانات عملی ( OSCE )

- آموزش مداوم پزشکان

- تحقیقات آموزشی

- خود آموزی

- ساخت وسایل کمک آموزشی مرتبط

 

    هدف کلی واحد:

- آماده سازی دانشجو در جهت فراگیری مهارتهاي لازم جهت ورود به عرصه باليني ، در واقع، مراکز آموزش مهارتهاي بالینی پلی بین آموزش درکلاسهاي درس نظري و محیط بالینی به شمار میروند.

    اهداف اختصاصی:

1- افزایش انگیزش دانشجویان در جهت آموزش مهارتهای ارتباطی

2- ارتقا مهارتهاي باليني دانشجويان

3- کاهش بروز خطاهای پزشکی توسط دانشجويان پزشكي

4- کاهش استرس دانشجویان در محیطی امن (واقعی نبودن بیمار)

5- ارتقا شيوه هاي ارزشیابی باليني دانشجو

6- ايجاد فرصت هايي براي يادگيري مستقل و مداوم

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images