جمعه, 04 بهمن 1398

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

بيمارستان آموزشي درماني 22بهمن   

 

 arm1

روی فایل پی دی اف زیر کلیک کنید

 

                             شماره یک - کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام 

                            شماره دو - ادامه کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images