جمعه, 15 مهر 1401

خيرين

اسامی خیرین                                       مؤسسه های خیریه

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )