جمعه, 26 آبان 1396

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

بيمارستان آموزشي درماني 22بهمن   

 

 arm1

روی فایل پی دی اف زیر کلیک کنید

 

                             شماره یک - کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام 

                            شماره دو - ادامه کتابچه توجیهی كاركنان بیمارستان22بهمن در بدو استخدام