جمعه, 03 فروردين 1397

تقويـم دوره هـاي آمـوزشي تخصصي بيمارستان 22 بهمن در سال 1396      

                 

دبير علمي گروه همكار ارائه دهنده يا ارائه دهندگان محل اجرا تاريخ پيشنهادي عنوان
دكتر فاطمه حبيبي   عفوني 22بهمن 18/2/96 ايدز
دكتر فرزانه دلگشايي زنان پوست 22بهمن 25/2/96 تازه هاي ويروس HPV
دكتر مجيد مير صدرايي عفوني داخلي 22بهمن 1/3/96 پنوموني وسل ريه
دكتر محمود رضا خزاعي راديولوژي اطفال 22بهمن 15/4/96 اورژانس هاي كليه در اطفال
دكتر معصومه متقي زنان اطفال 22بهمن 26 و 27/4/96 تغذيه با شير مادر
دكتر علي مير صادقي   جراحي 22بهمن 2/5/96 درمان هاي اوليه تروما
دكتر حسين مختاري   عفوني 22بهمن 3/7/96 انفلوانزا
دكتر وحيد سعادتيان   روانپزشكي 22بهمن 17/7/96 اختلال وسواس اجباري
دكتر محسن مهدي نژاد كاشاني   مغز و اعصاب 22بهمن 15/8/96 سردرد
دكتر جمشيد يوسفي   اطفال 22بهمن 6/9/96 مشكلات تغذيه اي در كودكان
دكتر مرضيه كازراني   عفوني 22بهمن 20/9/96 بروسلوز
دكتر محمد سرافراز يزدي   داخلي 22بهمن 4/10/96 ديابت و درمان هاي نوين
دكتر مژگان بيات مختاري   اطفال 22بهمن 9/11/96 كارگاه احياء نوزاد
دكتر محمد رضا شايگان   چشم 22بهمن 7/12/96 اورژانس هاي چشم

 

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images