پنج شنبه, 14 اسفند 1399

 

اطلاعات هيات علمي گروه ارتوپدي در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه ارتوپدي : دكتر خسرو شايان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر خسرو شايان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر محمد مهدي نژاد كاشاني

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر پيمان ساسان نژاد  

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

 

 

اطلاعات هيات علمي گروه ارولوژي در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه ارولوژي : دكتر عليرضا حاكمي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر عليرضا حاكمي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر كاميار اقبالي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر مسعود عيسي پور  

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكترمحمد مهدي ايماني

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

 

اطلاعات هيات علمي گروه جراحي در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه جراحي : دكتر سعيد رحيقي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1 

دكتر محمدعلي رئيس السادات

استاديار

فوق تخصص جراحي اطفال

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دکتر زندباف

" متخصص جراحي عمومي مذكر پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر ناصر سنجر موسوي

"

فوق تخصص جراحي پلاستيك

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6

دكترعلي مير صادقي

"

متخصص جراحي عمومي

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

7

دكتر سعيد رحيقي

"

متخصص جراحي مغز و اعصاب

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

8

 

 

اطلاعات هيات علمي گروه چشم پزشكي در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه چشم پزشكي : دكتر علي اكبر بلوريان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر علي اكبر بلوريان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر خداداد مراديان

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر محمدرضا شايگان

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر علي آل شيخ

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5

دكتر لادن صفاريان

"

"

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

اطلاعات هيات علمي گروه زنان در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه زنان : دكتر رويا نصيري

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر مرضيه مهاجري

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر هما اسكوئيان

"

فوق تخصص نازایی

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر معصومه متقي

"

بورد تخصصي

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر رويا نصيري

"

فوق تخصص نازایی

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5

دكتر زيبا ظهوريان

"

بورد تخصصي

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6

دكتر نوشين باباپور

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

7

دكتر پريسا ظريف نجفي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

8

دكتر مهوش صديقيان راد

درماني

متخصص زنان و زايمان

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

اطلاعات هيات علمي گروه گوش و حلق و بيني در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه ENT : دكتر رامين زجاجي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر محبوبه آدمي دهكردي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر ساسان عين القضاتي

"

"

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر رامين زجاجي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر مسعود شريفي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

 

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ