دوشنبه, 18 اسفند 1399

رئیس بیمارستان :   جناب آقای دکتر محمود رضا خزاعی

 

مدیریت بیمارستان : سرکار خانم میترا خزاعی

 

پزشک بیماران بین الملل : جناب آقای دکتر هاشم طلوع

 

کارشناس بیماران بین الملل : سرکار خانم زهرا طالبیان

 

 

 

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ