شنبه, 29 مرداد 1401

 

 

برای دیدن رزومه پزشکان روی عکس کلیک کنید

 

 •  گروه بیهوشی

         دکترمحمد واحدیان    دکتر محمد واحدیان                     دکتر طلوع   دکترهاشم طلوع حسن پور 

   

 •  گروه جراحی عمومی

             دکتر ابوالقاسم آذرین فردکتر ابوالقاسم آذین فر                   دکتر علیرضا برجسته زائری        دکتر علیرضا برجسته زایری

                 دکتر رضا جعفری گیو       دکتر رضا جعفری گیو                   دکتر رضا باقری       دکتر رضا باقری               

         مجید عینک چی      دکتر مجید عینک چی                   کمالپور      دکتر رسول کمال پور       

         دکتر علی میرصادقی         دکتر علی میرصادقی                    دکتر محمد نکوهی     دکتر محمد نکوهی             

دکتر رئیس السادات  دکتر سید محمدعلی رئیس السادات          دکتر محمد زارع حقیقی    دکتر محمد زارع حقیقی 

 

 •  گروه داخلی

     الهام امیرمجدی مختاری     دکتر الهام مختاری امیرمجدی                    جواد رضائی    دکتر جواد رضائی       

                                                            مجید میرصدرائی      دکتر مجید میرصدرائی                                                                                                               

 

 

 •  نورولوژی

      علیرضا آل هاشمی       دکتر علیرضا آل هاشمی                          دکتر محسن مهدی نژاد     دکتر محسن مهدی نژاد      

                          دکتر همام     دکتر سید مهران همام         

                                                                                                       

 گروه چشم

    دکتر علی آل شیخ  دکتر علی آل شیخ                               دکتر آرمین همتی سیاه لرز     دکتر آرمین همتی سیاه لرز 

 

 •  گروه پوست و مو

دکتر فرزانه دلگشایی   دکتر فرزانه دلگشایی                                        دکتر وحید سپهر    دکتر وحید سپهر           

 

 •  آزمایشگاه           

دکتر علیرضا رضایی    دکتر علیرضا رضائی                                                                         

 

 

 •  گروه زنان

   105839 دکتر نوشین باباپور  دکتر نوشین باباپور علی آبادی                      دکتر ظریف نجفی    دکتر پریسا ظریف نجفی 

دکتر معصومه متقی   دکتر معصومه متقی                            دکتر منصوره متقی    دکتر منصوره متقی   

     دکتر ترانه مهاجری   دکتر ترانه مهاجری                                             دکتر زهرا محسنیان     دکتر زهرا محسنیان           

 

 •  گروه عفونی

  حسین مختاری    دکتر حسین مختاری                                          دکتر سارا رستگاری   دکتر سارا رستگاری          

                                                                       دکتر مرضیه کازرانی   دکتر مرضیه کازرانی

   

 

 •  گروه اورولوژی

        دکتر مسعود عیسی پور چشانی    دکتر مسعود عیسی پور چشانی                دکتر کامیار اقبالی  دکتر کامیار اقبالی                    

دکتر محمدمهدی ایمانی   دکتر محمدمهدی ایمانی    

 

 •  گروه گوش و حلق و بینی

 دکتر خسرو ابویسانی    دکتر خسرو ابویسانی                               حسین پایه اردکانی    دکتر حسین پایه اردکانی           

دکتر یگانه تیموری     دکتر یگانه تیموری                               دکتر جلال خادم   دکتر جلال خادم                      

دکتر کامران خزائنی   دکتر کامران خزائنی                                  دکتر حبیب اله دانشور  دکتر حبیب اله دانشور             

 دکتر محبوبه دری    دکتر محبوبه دری                                     دکتر الهام ایمانی     دکتر الهام ایمانی                          

ایرج وکیلی       دکتر ایرج وکیلی                         دکتر رجعتی حقی   دکتر محسن رجعتی حقی     

        عباس رنگین      دکتر عباس رنگین                       دکتر محمد علی زرین قلم    دکتر محمدعلی زرین قلم             

             دکترعلی اکبر صادقی       دکتر علی اکبر صادقی                    دکتر محمد رضا مجیدی     دکتر محمدرضا مجیدی                  

دکتر نوید نوری زاده    دکتر نوید نوری زاده       

 

 •  گروه اعصاب و روان

  دکتر وحید سعادتیان       دکتر وحید سعادتیان                           مریم جوانبخت   دکتر مریم جوانبخت           

            

 •  گروه نفرولوژی

 محمودرضا خزاعی      دکتر محمودرضا خزاعی                                     دکتر علی عمادزاده  دکتر علی عمادزاده                  

دکتر فرشته ممدوحی   دکتر فرشته ممدوحی

                 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )