شنبه, 29 مرداد 1401

رئیس بیمارستان :   جناب آقای دکتر محمدخان قیطاقی

 

مدیریت بیمارستان : جناب آقای دکتر هادی بیژن نژاد

 

مسئول بیماران بین الملل : جناب آقای دکتر هاشم طلوع

 

پزشک بیماران بین الملل : سرکارخانم دکتر همایونمهر

 

کارشناس بیماران بین الملل : سرکار خانم آمنه محبی آشتیانی

 

پرستاران واحد:                                                                          

 

جناب آقای عمید وارسته پور- جناب آقای محمد شهیدی فر- جناب آقای علی برادران - جناب آقای مهدی جلیل زاده- سرکار خانم ملیحه الهیاری- سرکار خانم افسانه موسوی- سرکار خانم مرجان اکبری- سرکار خانم ندا زارع- جناب آقای مجتبی طوقانی - جناب آقای محمد مهدوی - جناب آقای رسول حیدری -جناب آقای سجاد رجبی - سرکار خانم فاطمه میرزائی- سرکار خانم فاطمه دهمرده نژاد- سرکار خانم افسانه موسوی - سرکار خانم فروغ مطلق - سرکار خانم حمیده عبد الهی - سرکار خانم طیبه کرمی - سرکار خانم زهرا صمیمی - سرکار خانم زهرا جوادی - سرکار خانم حمیده شیر محمدی - سرکار خانم فرخنده یاوری - سرکار خانم آرشیدا تیموری - سرکار خانم ملیحه نامجو - سرکار خانم زهرا نوروزی - سرکار خانم مریم خاکزادی - سرکار خانم زینب غلامی- سرکار خانم فاطمه سوختانلو

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )