شنبه, 29 مرداد 1401

۱ـ امکان مشاوره با پزشک قبل از مراجعه حضوری

 

۲ـ اختصاص اتاق VIP به بیمار بین الملل

 

۳ـ دسترسی بیمار به اینترنت

 

۴ـ نظارت کارشناس تغذیه بر رژیم غذایی بیمار و امکان سفارش غذا خارج از منو

 

۵ـ ویزیت روزانه پزشک بین الملل از بیمار

 

۶ـ اختصاص دفتری مجزا در بیمارستان زیر نظر ریاست بیمارستان

 

۷ـ حضور یک کارشناس مسئول جهت پذیرش تا ترخیص بیمار بین الملل

 

۸ـ ثبت اطلاعات بیماران بین الملل در سامانه آواب معاونت درمان

 

۹ـ ارائه صورتحساب بیمار به زبان انگلیسی در زمان ترخیص

 

۱۰ـ امکان برقراری ارتباط با پزشک و کارشناس بین الملل بعد از ترخیص

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )