پنج شنبه, 14 اسفند 1399

تقويـم دوره هـاي آمـوزشي تخصصي بيمارستان 22 بهمن در سال 1398          

                 

کنفرانس تخصصی پزشکی 

 

 

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ